Abbas MTB Specialist

Fantic eBikes

För att se vilka cyklar som finns eller som är på väg in från Fantic, välj den variant du är i behov för att komma vidare.

eBikes


Inom e-segmentet finns det just nu ett fåtal eMTB-cyklar i butiken. Är du ute efter en annan variant av eBike, då ska jag försöka hjälpa dig med att få hem den. Fråga gärna.